Ταξί - Taxi

2
Δημουλά και Πίνδου 65, Καλαμπάκα - Μετέωρα, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
5
Μιαούλη & Ιακωβάκη,Τρίκαλα 421 00
Τηλέφωνο
6
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΙΑΟΥΛΗ,ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνο
8
Μετέωρα, Καλαμπάκα, Τρίκαλα
Τηλέφωνο