Επικοινωνία

Μιχάλης Μακατουνάκης & Σια Ε.Ε

Διαφημιστική - Εκδοτική
3ης Σεπτεμβρίου 101 - Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Τηλ: 210 8848155, 210 8813135,
         210 8813436, 210 8253083
FAX: 210 8253083
e-mail: [email protected]