ΚΤΕΛ

1
Περιφερειακή οδός Λάρισας - Καρδίτσας, Ριζάριο, Τρίκαλα
Τηλέφωνο