Κέντρα Ξένων Γλωσσών

1
Ασκληπιού 20, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
2431022953
2
Κολοκοτρώνη 31, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
2431075600
3
Καβράκου 4, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
2431074959