Κατασκευαστικές Εταιρείες

1
4ο Χλμ. Νέας Περιφερειακής Οδού Τρικάλων - Λάρισας, Τρίκαλα
Τηλέφωνο