Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Βασιλική, Εθνική Οδός Τρικάλων - Καλαμπάκας, Καλαμπάκα, Τρίκαλα
Τηλέφωνο