Χωματουργικές Εργασίες

5
1ο χλμ Τρικάλων - Iωαννίνων, Τρίκαλα Τρικάλων
Τηλέφωνο
7
8ο χλμ Τρικάλων - Λάρισας, Ταξιάρχες Τρικάλων
Τηλέφωνο
9
Καστράκι, Καλαμπάκα, Τρίκαλα
Τηλέφωνο