Φυσικό Αέριο και Υγραέριο - Συσκευές, Μελέτες, Εγκατάσταση και Διανομή