Έπιπλα Γενικά

7
4ο χλμ. Καλαμπάκας - Τρικάλων, Καλαμπάκα
Τηλέφωνο
8
2ο Χλμ. Θεόπετρας - Αύρας, Καλαμπάκα, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
9
16ο Χλμ. Τρικάλων - Καλαμπάκας (περιοχή Αύρα), Καλαμπάκα
Τηλέφωνο
Οδός Τρικάλων - Πύλης (7 χλμ.), Τρίκαλα, 42100
Τηλέφωνο
1ο χλμ. Περιφ. Οδού Οιχαλίας - Κρίνης, Οιχαλία, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
3ο χλμ. Τρικάλων - Παλαιοπύργου, Τρίκαλα
Τηλέφωνο