Έπιπλα Γενικά

7
4ο χλμ. Καλαμπάκας - Τρικάλων, Καλαμπάκα
Τηλέφωνο
2432072180
8
2ο Χλμ. Θεόπετρας - Αύρας, Καλαμπάκα, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
2431025298
9
16ο Χλμ. Τρικάλων - Καλαμπάκας (περιοχή Αύρα), Καλαμπάκα
Τηλέφωνο
2432072102
1ο χλμ. Περιφ. Οδού Οιχαλίας - Κρίνης, Οιχαλία, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
2433032970
3ο χλμ. Τρικάλων - Παλαιοπύργου, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
2431020414