Εκκλησιαστικά Είδη

1
Περιφερειακή οδός Καλαμπάκας - Μετεώρων, Καλαμπάκα, Τρίκαλα
Τηλέφωνο
2
4ο χλμ Καλαμπάκας - Τρικάλων, Καλαμπάκα, Τρίκαλα
Τηλέφωνο