ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙ-ΛΟΓΟΣ & ΕΡΓΟ (ΚΙΑΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)