ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ & ΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ