ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ TRANS Ε.Π.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ