Θέσεις εργασίας

Η Mac Information Group και o Σύγχρονος Επαγγελματικός Οδηγός των Νομών της Ελλάδας Topodigos.gr ζητούν κυρίες ή δεσποινίδες στο Τμήμα Τηλεφωνικών Πωλήσεων με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Εμπειρία σε πωλήσεις γενικότερα ή και telemarketing ειδικότερα

 • Εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες

 • Ομαδικότητα

 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή

Προσφέρονται: 

 • Σταθερός μισθός με πλήρεις εργοδοτικές και ασφαλιστικές παροχές και επιδόματα

 • Επιπλέον bonus βάση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων

 • Άμεση πρόσβαση δίπλα σε στάση ΗΣΑΠ και σε όλα τα ΜΜΜ της Αθήνας

 • Προοπτική για περαιτέρω εξέλιξη σε ανώτερες θέσεις ευθύνης

 • Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη

 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

 • Πενθήμερη Εργασία-Πρωινά Τμήματα με σταθερό ωράριο (8ωρο-6ωρο-5ωρο-4ωρο)